Tuareq.eu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tuareq.eu
telefoonnummer: 06 29320087
Hendrik Hobbelink is de Functionaris Gegevensbescherming van Tuareq. Hij is te bereiken via info@tuareq.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tuareq verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, producten, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tuareq.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor wie geldt deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die de website van Tuareq bezoekt en/of klant is (geweest) bij Tuareq

Beheer
De website www.tuareq.eu en alle gerelateerde (sub)domeinnamen worden beheerd door Tuareq.

Gegevens van bezoekers
Wanneer er is ingeschreven is voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en e-mailadres zullen we gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Tuareg zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via het e-mailadres info@tuareq.eu

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Tuareq verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:

 • Het sturen van één of meerdere e-mails zoals, maar niet beperkt tot, een e-mail met verdere informatie over de producten, activiteiten en diensten van Tuareq
 • Het onder de aandacht brengen van een dienst, product en dergelijke, waarvan Tuareq denkt dat het kan bijdragen tot een meer relevante informatievoorziening over de producten, diensten, activiteiten van Tuareq.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter en efficiënter af te stemmen.

Gegevens die door de klant verstrekt worden
Tuareq kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het onder de aandacht brengen van een dienst, product, tip, handigheid en dergelijke, waarvan Tuareq denkt dat het kan bijdragen tot een meer relevante informatievoorziening over de producten, diensten, activiteiten van Tuareq.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten, diensten en/of activiteiten.

Beveiliging
De gegevens die de klant op de in deze privacyverklaring genoemde websites verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tuareq verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om specifieke producten, diensten en/of activiteiten te kunnen leveren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Cookies
Tuareq maakt gebruikt van functionele, analytische en gepersonaliseerde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren van uw bezoek.

Tuareq gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Dit zijn de strikt noodzakelijke cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze websites verder kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Via een link onder aan elke webpagina kunt u de cookie-instellingen wijzigen. U kunt op elk gewenst moment zelf bepalen welke informatie wij van u mogen registreren. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuareq en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tuareq.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen of klachten?
Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan via e-mail contact met ons op. U kunt deze mail sturen aan: info@tuareq.eu.Tuareq wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Bent u niet tevreden met ons antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens